Als je (hoog)gevoelig bent....

Hooggevoelige mensen (HSP'er) hebben een gevoeliger zenuwstelsel waardoor hun zintuigen zo verfijnd zijn dat ze meer en intenser ervaren dan gemiddeld. De grondlegster van hooggevoeligheid is Elaine Aron. Als definitie voor HSP hanteert zij het volgende: Hooggevoelige personen zijn mensen die zijn geboren met de neiging meer dingen op te merken in hun omgeving en diep te reflecteren alvorens te handelen, in vergelijking met degene die minder opmerken en snel en impulsief handelen.

Vaak zijn HSP'ers heel zorgzaam, willen zich verbonden voelen, zijn rechtvaardig en zien de behoefte bij anderen. Ook weten ze soms dingen die ze nog niet kunnen weten. Ze voelen sferen goed aan, zijn hulpvaardig, vriendelijk en lief. Ze doen, denken en voelen anders.

Naast het hebben van kwaliteiten zijn er ook valkuilen voor HSP'ers. Ze raken snel overprikkeld, kunnen faalangstig zijn en kunnen een te groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Daarom is het belangrijk dit bij kinderen vroegtijdig te herkennen en te begeleiden om de kans op leer-en gedragsproblemen te voorkomen en/of te verkleinen.

Als je teveel prikkels moet verwerken kan dit als spanning worden ervaren. Die spanning kan worden geuit door huilen, angstig worden, jezelf terugtrekken of juist heel druk worden. De hele dag verwerken we prikkels. Het is een belangrijke taak van het lichaam. Onze hersenen beoordelen wat er met de prikkels gedaan moet worden. Is iets belangrijk, of niet, is het nuttig, interessant of juist saai. HSP'ers verwerken prikkels intenser en hebben ook meer tijd nodig om deze prikkels te verwerken.

 

 

Nieuwsberichten